Eerst even dit

Zelf een Quiet
Community beginnen?

In 2015 ging in Tilburg de eerste Quiet Community van start. Inmiddels is er al in negen gemeenten een QC. Bij Quiet Nederland krijgen we veel vragen en aanvragen van potentiële initiatiefnemers: hoe kan ik in mijn gemeente of regio ook een QC starten? Da’s een hele klus. Met alleen maatschappelijke betrokkenheid en een goed hart kom je er niet; organisatorisch en bedrijfsmatig inzicht zijn net zo hard nodig. 

Met behulp van deze site krijg je een eerste indruk van wat er allemaal bij komt kijken. Eerst leggen we uit hoe een QC werkt, en dan de stappen die je als initiatiefnemer kunt zetten. Als je na lezing minstens net zo enthousiast bent als nu, dan horen we graag van je.

O ja, voor de Engelse termen die we gebruiken hebben we een excuus. We zijn ooit begonnen met de armoedeglossy Quiet 500, een parodie op de Quote 500. Met dezelfde knipoog hebben we vervolgens mensen in armoede tot chique members verheven, en toen konden we niet meer terug. Overigens is begrip van het Nederlands een vereiste om als member optimaal gebruik te maken van wat Quiet biedt.

Quiet Community,
wie betaalt dat?

Wil je lekker armoede verzachten, beginnen ze meteen over geld. Toch kunnen we er niet omheen: om een Quiet Community uit de grond te stampen heb je een klein team van professionals nodig. Die zullen – als ze tenminste nog niet kunnen rentenieren – betaald willen worden. Hoeven zeker geen topsalarissen te zijn, maar er moet dus wel een financieel draagvlak zijn, bij voorkeur voor meerdere jaren. Dat kan – zoals in Tilburg – door betrokken miljonairs gecreëerd worden, maar in andere gemeenten is er ook samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties of overheidsinstellingen.

Halen, brengen & delen

Waarom een
Quiet Community?

Ondanks de welvaart én de aantrekkende economie leven naar schatting 1,4 miljoen mensen in Nederland in armoede. Voedselbanken zijn – helaas – voor velen onmisbaar. Chronisch geldgebrek leidt tot minder kansen voor volwassenen én hun kinderen, sociaal isolement ligt op de loer. Quiet wil armoede verzachten en al doende dat sociaal isolement voorkomen of doorbreken. Helemaal mee eens & gedreven? Lees verder!

Wat willen we bereiken
met Quiet?

Ons doel is om lándelijk steeds meer impact te maken voor mensen die in armoede leven. Daarom hebben we de Quiet Community in Tilburg zo goed mogelijk op- en uitgebouwd, en gezorgd voor een stabiele organisatie. Door die ervaringen en progressie zijn we vanuit een klein team (‘Quiet Nederland’) het concept aan het uitrollen naar andere gemeenten.  

Voor wie is een Quiet
Community bedoeld?

Voor mensen in armoedesituaties dus. In moederstad Tilburg mochten aanvankelijk uitsluitend klanten van de Voedselbank member worden. Ook bij de andere QC’s is dat de eerste focusgroep. Inmiddels kunnen in verschillende community’s ook andere, door maatschappelijke partners voorgedragen, financieel kwetsbare groepen Quiet-member worden. Doorheen Nederland zijn al meer dan 3.000 gezinnen aangesloten. Zo’n uitbreiding is natuurlijk alleen mogelijk als je voldoende te bieden hebt voor zoveel mensen. Daarover later meer.

Wat maakt Quiet
Community anders?

Veel organisaties zetten zich op lovenswaardige wijze in voor minderbedeelden. Quiet geeft daar een moderne twist aan, met behulp van een met internetbureau Freshheads ontworpen digitaal deelplatform. Met dit inmiddels verfijnde systeem kunnen we eerlijk, efficiënt en overzichtelijk veel vraag en aanbod samenbrengen. Het is dan ook uitermate geschikt voor schaalvergroting; andere steden kunnen zó instromen.   

Members geven hun voorkeurscategorieën aan, en krijgen dan automatisch gemailde voorstellen voor gratis producten, diensten of verwennerijen. Die kunnen ze accepteren – een match! – of weigeren. In het laatste geval gaat de aanbieding naar de volgende member in de rij. 

Sinds 2018 hebben members ook toegang tot hun eigen Quiet-app waardoor zij nog makkelijker gebruik kunnen maken van de aanbiedingen. 

Wat halen members bij
een Quiet Community?

Quiet-members mogen tot 12 keer per jaar via het Quiet-platform een gratis dienst, product of verwennerij kiezen. Hiervoor wordt geen tegenprestatie gevraagd. Minstens zo belangrijk is dat members bij Quiet vertrouwen en respect ervaren. Dit helpt hen om aan zelfvertrouwen te winnen en hun talenten te (her)ontdekken én in te zetten: versterking!

Wat brengen members bij een Quiet Community?

Quiet geeft members ruimte en stimulansen om zich (weer) bewust te worden van hun waarde en hun vaardigheden. Dit leidt in veel gevallen tot activering en concrete resultaten. Zo worden in veel community’s het inschrijfteam, het belteam en het inloopochtendteam vrijwel uitsluitend door member-vrijwilligers gerund. Hetzelfde geldt voor het Quiet Actieteam, dat collega-members helpt bij klussen die financieel of fysiek echt niet haalbaar zijn. Uiteindelijk gaat het om doen en méédoen.

Hoezo gratis?

Zonder gratis diensten, producten en verwennerijen kun je geen armoede verzachten. Elke Quiet Community regelt niet alleen zijn eigen financiering, maar werft ook zelf zoveel mogelijk sponsors in de eigen regio. Gewoon binnenlopen bij een restaurant, een fietsenmaker, een kapper: willen jullie eens per zoveel tijd een gratis diner, reparatie of knipbeurt verzorgen? Wat kunnen onderwijsinstellingen, sportclubs, recreatieparken en culturele podia voor je members betekenen? Ondernemersverenigingen benaderen: mogen we een presentatie komen geven? Lokale publiciteit zoeken met info over stille armoede of geslaagde matches, om zo een zwaan-kleef-aan-effect te krijgen. Om een idee te geven: in Nederland dragen inmiddels circa 850 sponsors bij aan Quiet Community, met een hartverwarmende vanzelfsprekendheid.

Daarnaast zullen we vanuit Quiet Nederland in toenemende mate landelijke sponsors kunnen benaderen, om meerdere Community’s tegelijk te sponsoren.

De tussenstand is 9

Er zijn nu negen Community’s actief.

 • Quiet Tilburg (sinds 2015)
 • Quiet Den Bosch (juni 2017)
 • Quiet Groningen (juni 2017)
 • Quiet Maastricht (juni 2017)
 • Quiet Hilvarenbeek (januari 2018)
 • Quiet Rotterdam (januari 2018)
 • Quiet Drechtsteden (januari 2018)
 • Quiet Oss (sinds januari 2019)
 • Quiet Nijmegen (sinds 1 juni 2019)

In onze roadmap spreken we de verwachting uit dat er eind 2019 al 12 Quiet Community’s operationeel zullen zijn. Dat illustreert onze ambitie, maar we moeten ook voorzichtig en kritisch zijn. Elke nieuwe Quiet Community mag immers in de voor- en startfase rekenen op energieke begeleiding vanuit Quiet Nederland, maar we willen vanuit die compacte organisatie wél kwaliteit leveren. 

Zelfstandig, maar ook samen!

Alle QC’s hebben hun eigen financiering en werken vanuit een eigen stichting, met eigen bestuursleden. In de manual vanuit Quiet Nederland zijn wel duidelijke richtlijnen vervat met betrekking tot het Quiet-gedachtegoed en de praktische invulling daarvan. Dit is niet bedoeld om alles dicht te timmeren. Binnen de kaders die in dit handboek worden geschetst heeft elke Quiet Community veel ruimte om een en ander naar eigen inzicht vorm te geven.  

De Quiet Community’s zijn dus zelfstandig, maar doen een aantal dingen samen. Zo betaalt elke Community mee aan de doorontwikkeling van het digitale platform, waarmee alle QC’s werken. Er zijn veel meer ‘synergieën’ die we benutten. Denk aan een gezamenlijke website quiet.nl, met voor elke QC eigen pagina’s. Ook zorgen we vanuit Quiet Nederland voor de huisstijl en de marketing van het ‘merk’ Quiet via landelijke campagnes. Voor al deze zaken geldt: hoe meer Community’s des te lager de jaarlijkse bijdrage per Community aan Quiet Nederland. Een indicatie: in 2019 is deze bijdrage € 25.500 voor een heel jaar. Begin 2020 herberekenen we deze jaarlijkse bijdrage op basis van de begrote kosten.

Welke stappen kunnen
we zetten?

 1. Je vult het aanvraagformulier in, klik hier
 2. Valt het goed bij ons, dan sturen we je alvast onze manual, met daarin een checklist en een uitgebreide uitleg van alle Quiet-processen. Jij geeft een korte reactie op de punten in de checklist.
 3. We houden een kennismakingsgesprek
 4. We regelen meeloopdagen bij een van de QC’s
 5. Je schrijft een projectplan waarin de funding en de organisatievorm zijn uitgewerkt 
 6. Wij evalueren je projectplan
 7. Positief? We tekenen een samenwerkingsovereenkomst
 8. Je krijgt toegang tot het platform en de website en een training over het gebruik ervan
 9. We doen samen een zogeheten soft launch
 10. Gelukt? Op naar de hard launch waarmee het écht allemaal begint

Hoeveel tijd dit proces in beslag neemt? Moeilijk te zeggen. Hangt natuurlijk sterk af van de kwaliteit van jouw stap 5. 

Naar het aanvraagformulier!?

Ben je niet geschrokken, maar juist extra gemotiveerd geraakt door wat je hebt gelezen? Dan kijken we uit naar jouw volledig ingevulde aanvraagformulier. Je mag erop vertrouwen dat het onze volle aandacht krijgt en je snel van ons hoort! Ten slotte willen we je alvast bedanken voor jouw interesse, tijd én energie!

Zie ook:

Aanmeldformulier

Persoonlijke gegevens

Straatnaam & huisnummer
Toevoeging
Postcode
Stad

Overige gegevens

Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 33.55MB
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 33.55MB